Kontakt

ODLEWNIA BIAŁYSTOK S.A.

ul. Myśliwska 11
15-569 Białystok
Tel. +48 (85) 741 31 70
Fax. +48 (85) 306 71 71
info@odlewnia-bialystok.pl
NIP: 966-200-67-85
REGON: 200297028 KRS:0000336118
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł