Odlewnia


Innowacyjna Gospodarka - Działanie 4.4

„Odlewnia Białystok” Spółka Akcyjna informuje Państwa o zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Innowacyjna technologia wytwarzania odlewów z zastosowaniem nowatorskiego sposobu uszlachetniania metalu”. Nowe produkty, które „Odlewnia Białystok” wdrożyła do produkcji stanowią innowacje na skale zarówno rynku krajowego, jak i światowego. Innowacyjne żeliwo, wdrożone przez „Odlewnię Białystok” S.A. charakteryzuje się korzystnym parametrem udarności oraz odporności na kruche pękanie. Duża udarność zapewnia odlewom trwałość w przypadkach nagłych obciążeń mechanicznych o znacznej wartości. Stąd też produkty wytworzone z innowacyjnego żeliwa cechują sie ponadprzeciętną wytrzymałością oraz zredukowaną skłonnością do kruchego pękania, czyli przechodzenia ze stanu ciągliwego w stan kruchości wraz z obniżeniem sie temperatury. Inwestycja zrealizowana została ze środków własnych oraz przy wsparciu w formie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Prezes Zarządu „Odlewnia Białystok” S.A.

Odnośniki: