Odlewnia


Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2.

„Odlewnia Białystok” Spółka Akcyjna informuje Państwa o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesami biznesowe między firmą ODLEWNIA BIAŁYSTOK S.A. a jej partnerami”. Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego klasy (B2B) pozwalającego na automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy „Odlewnią Białystok” S.A. a współpracującymi przedsiębiorstwami. System B2B powstanie poprzez integrację systemu informatycznego „Odlewni Białystok” S.A. oraz systemów informatycznych partnerów biznesowych, tj. Bison Chucks oraz Bison Vertriebsges. Projekt zakłada m.in. wykonanie sieci komputerowej, zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania umożliwiających skonstruowanie platformy wymiany informacji. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych oraz przy wsparciu w formie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Prezes Zarządu „Odlewnia Białystok” S.A.

Ogłoszenie

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Odnośniki: