Oferta: Odlewnia

Odlewnia Białystok S.A. oferuje usługi w zakresie:

- Projektowania i wykonania modeli

- Doboru najlepszej analizy oraz ofertę najlepszej technologii

- Produkcji odlewu

- Obróbki mechanicznej

Materiały odlewane:

- Odlewy z żeliwa szarego

- Odlewy z żeliwa sferoidalnego

- Wysokojakościowe odlewy żeliwa sferoidalnego przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach

Topialnia:

- Topialnia wyposażona jest w piec indukcyjny dwutyglowy o pojemności 2 x 2000 kg firmy Inductoterm wraz z elektronicznym systemem sterowania

- Czas topienia wynosi do 60 minut.

- Ciekły metal przelewany jest do kadzi przechyłowych, przygotowanych uprzednio na stanowiskach wygrzewania kadzi.

Formiernia:

- Odlewy wykonujemy na automatycznej linii formierskiej w masach samoutwardzalnych o max. gabarytach formy 1000x1000x800.

- Produkujemy również odlewy formowane ręcznie o masie do 3000kg.

Oczyszczalnia:

- Oczyszczanie odlewów w śrutownicy hakowej firmy STEM o max. gabarytach 2500x2500 i ciężarze 3,2T

- Oczyszczanie odlewów w śrutownicy taśmowej 1T firmy STEM

- Stanowiska ręczne do oczyszczania odlewów

Obróbka cieplna:

- Wżarzanie,

- Ulepszanie cieplne

Badania laboratoryjne:

- Badanie wytrzymałości

- Badanie twardości

- Analiza składu chemicznego

- Badanie przepuszczalności mas formierskich

- Badanie wytrzymałości mas formierskich

- Straty prażenia

- Analiza mikrostruktury